• šéfredaktor

Slovenský průzkum GFK na téma: Změna příspěvku by narušila stravovací návyky zaměstnanců

Jaká je pravda o stravenkách? Jednoduchá. Stravenky jsou mezi zaměstnanci jedním z nejoblíbenějších benefitů. Navíc, na rozdíl od hotovosti pomáhají zajistit to, co od stravenek očekává stát - zajistit pravidelné stravování. Podívejme se nyní na to, o čem fanoušci hotovosti nemluví nahlas.


Průzkumu společnosti GfK z roku 2011 se zúčastnilo 1 010 dospělých respondentů, z nichž polovina byli uživatelé stravenek a druhá polovina byli lidé, kteří stravenky nepobírají. Průzkum měl za cíl zjistit, jaký je názor veřejnosti na stravenky a na návrh finančního paušálu, o kterém v té době informovala média.


Slovensko celkově patří k evropským zemím, které se řadí mezi státy se zvýšenou hrozbou obezity. K obezitě také přispívá nepravidelné stravování, které právě podpoří plánovaný finanční paušál. K celé škále civilizačních chorob, které skutečně představují globální problém tak přibude posilování jejich negativních vlivů. O obezitě je známo, že zatěžuje srdce, klouby, zvyšuje riziko onemocnění diabetem a u žen snižuje šance na otěhotnění.

Skoro všichni respondenti uvedli, že považuji teplé jídlo během pracovního dne za důležité pro své zdraví. Základním předpokladem dobrého zdravotního stavu zaměstnanců je dostatečně dlouhá jídelní přestávka a pravidelná teplá strava, míní drtivá většina dotázaných 94 %.

Pokud by se zavedl finanční příspěvek místo stravenek, lidé by mohli tyto finance užít jinak než na jídlo, a tak by se ztratila účelovost tohoto příspěvku. 49 % dotazovaných by použilo finanční náhradu na zcela jiné účely, než je teplý oběd během práce, a to zejména na úhradu nákladů chodu domácnosti, placení účtů a jiné osobní potřeby. Je tedy k zamyšlení, která priorita je pro stát klíčová.

Průzkum dále ukázal, že až 40 % dotázaných by při změně stravenkového systému jedlo méně často v práci, což znamená, že by měli nepravidelný režim stravování, který často vede k obezitě či zdravotným problémům. Přechod ze stravovacích poukázek na finanční hotovost v nižší hodnotě by pro více než dvě třetiny, konkrétně 69 procent uživatelů stravovacích poukázek znamenalo chodit na oběd méně často než dosud, čímž se opět vracíme k problematice nepravidelného stravování, které přináší řadu zdravotních komplikací.

Z těch respondentů průzkumu, kteří používají stravné poukázky, si až 91 % myslí, že stravné poukázky jsou standardní benefit ze strany zaměstnavatele. Nepravidelné stravování často vede ke kardiovaskulárním onemocněním, která jsou těžce léčitelná a mnohdy smrtelná.

Příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek je zaveden ve 40 zemích. Celosvětově systém funguje již přes 50 let. Na Slovensku členové Asociace emitentů stravovacích poukázek ( AESP) představují okolo 750 tisíc uživatelů stravných poukázek.

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše