• šéfredaktor

Přínos i rizika zavedení stravenkového paušálu


Stravovací paušál, jehož uvedení je plánováno Ministerstvem financí na rok 2021, má za cíl umožnit zaměstnavateli poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnanci peněžní formou. Tento druh příspěvku je daňově uznatelným do určité výše a spolu s jeho zavedením by se tak jednalo o novou daňovou výjimku. Paušál je součástí daňového balíčku, na jehož základě mohou zaměstnavatelé vedle klasického stravování či stravenek poskytovat také finanční příspěvek. Firmy tak budou moct přidat svým zaměstnancům až 1 584 korun bez daně a sociálních a zdravotních odvodů. Tato alternativa by změnila maximální výši osvobozených příjmů ze strany zaměstnance a odstranila maximální uznatelnou výši ze strany zaměstnavatele. Příspěvky, které by limit překračovaly, by poté byly nově zahrnuty do příjmů ze závislé činnosti. Důsledkem plánované novely by mělo být rozšíření podpory stravování pro další zaměstnance, zvýšení počtu firem, které by zaměstnancům přispívaly na stravování, a také částečný odklon od nepeněžní formy příspěvku na stravování k formě peněžní. Odklon od klasického modelu nepeněžní formy vyžaduje kalkulaci dopadů na veřejné finance a pro její výpočet jsou uváděny dva modely; statický a dynamický. Pracují s přístupnými ověřenými daty pro rok 2019 a poskytují analýzu možného dopadu.


Více na : www.politikaspolecnost.cz/paper/prinos-i-rizika-zavedeni-stravenkoveho-pausalu/

Přínos-i-rizika-zavedení-stravenkového-p
.
Download • 361KB

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše